สมัครสมาชิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ไม่ต้องใส่ ภ. นำหน้า สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบฯ หรือไม่ได้มีสถานนะนักศึกษาให้ใส่ "999999")
** gmail ตรวจสอบที่เมลล์ขยะ ด้วยค่ะ
1. ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้
2. กรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/ JunkMail ด้วยค่ะ
3. หากรหัสผ่านยังไม่ส่งไปที่ email สามารถขอรหัสผ่านได้ที่ rossukon.t@cmu.ac.th หรือโทร 053-944339 (รสสุคนธ์)


 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.