สมัครสมาชิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ไม่ต้องใส่ ภ. นำหน้า สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบฯ หรือไม่ได้มีสถานนะนักศึกษาให้ใส่ "999999")
1. ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ 2. กรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/ JunkMail ด้วยค่ะ


 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.