-
-
-
-
-
-
-
ตอนที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553
ณ โรงแรมอมารี รินคำ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพ : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/phar_bu53/

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390