คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร PharmD จาก The University of Tennesse ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ราย เพื่อมาศึกษาดูงานภายในคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-29 มกราคม 2552 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ประกอบด้วย Ms.Crystal Blade และ Ms.Kimberly Carter เดินทางมาดูงานระหว่างวันที่ 3-16 มกราคม 2552 และกลุ่มที่ 2 จะเดินทางมาดูงานระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2552
-
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายยุวเภสัชกรครั้งที่ 12 เพื่อเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้และเติมฝันของนักเรียนที่สนใจด้านเภสัชศาสตร์ โดยในปีนี้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายทั่วประเทศ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2551 ใครที่หมายมั่นว่าอยากเรียนเภสัชศาสตร์ และอยากเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงเวลานี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทดสอบตนเอง และมาเรียนรู้ให้เห็นจริง
อำลาหอพักเภสัชศาสตร์ 29 พ.ย.51

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390