ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา  08.30 - 18.00 น.

<<มิถุนายน 2560 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
ตำแหน่ง  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร 
ประธานกรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
อ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
ตำแหน่ง  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตำแหน่งบริหาร 
รองประธานคนที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
ตำแหน่งบริหาร 
รองประธานคนที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
รศ.ดร.ภญ.จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี
ตำแหน่ง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
รศ.ดร.ภญ.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
ตำแหน่ง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
ผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา
ตำแหน่ง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ตำแหน่ง  
หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล   
อ.ภญ.ประภาพร เป็งธินา
ตำแหน่ง  
อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
ตำแหน่งบริหาร 
กรรมการและเลขานุการ
 
Previous
 

Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่