ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา  08.30 - 18.00 น.

<<มิถุนายน 2560 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
เภสัชกร วุฒิกร ใยชิด
ตำแหน่ง  
เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
เภสัชกร อรรฆพล พรพรหม
ตำแหน่ง  
เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
เภสัชกรหญิง อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
ตำแหน่ง  
เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสุคนธ์ทิพย์ เที่ยงคำ
ตำแหน่ง  
พนักงานธุรการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นายโกศล จำปา
ตำแหน่ง  
พนักงานคลังเวชภัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นายเอกชัย สุริยะวงค์วรรณ์
ตำแหน่ง  
พนักงานคลังเวชภัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางศิริลักษณ์ ทาทิพย์
ตำแหน่ง  
พนักงาน การเงินและบัญชี
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางปรียา กันธะผัด
ตำแหน่ง  
พนักงาน การเงินและบัญชี
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุรีวัลย์ เที่ยงคำ
ตำแหน่ง  
พนักงานบัญชีและธุรการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจีรา อินต๊ะปาน
ตำแหน่ง  
พนักงานเก็บเงิน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวยุพาดา ศรีเมืองมูล
ตำแหน่ง  
พนักงานเก็บเงิน
 
Previous
 

Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่