คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศิษย์เก่าเภสัช มช. รุ่น 39 (โอสถิโก) กลับมาเยี่ยมเยือนคณะฯ
         
 รายละเอียด : เนื่องในโอกาสหลังจบการศึกษาครบระยะเวลา 10 ปี โดยมีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ศิษย์เก่าได้บริจาคเงินให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 110,000 บาท วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องพุทธชาด
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370