คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด บริจาคเงินสนับสนุน
         
 รายละเอียด : คุณเดือนสว่าง คุณาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด
ได้เข้าพบรักษาการณ์แทนคณบดี รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนให้กับภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รวมถึงการบำรุงรักษาดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นและเกี่ยวกับงานวิจัยของภาควิชา เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๐๐๐ บาท ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370