คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370