คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : นักเรียนสุโขทัยวิทยาคมเยี่ยมคณะฯ
         
 รายละเอียด : รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับครูและคณะนักเรียนจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370