คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๕ ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
         
 รายละเอียด : ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๕ ปี สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370