คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ถวายเทียนเข้าพรรษา
         
 รายละเอียด : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370