คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
         
 รายละเอียด : ตัวแทนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เข้าพบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมูลนิธิ ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370