คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bic Cleaning Day

บริจาคเงินช่วยวิจัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2561

สถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การมอบทุนวิจัยการศึกษา

เภสัชฯ มช. เร่งงานบูรณาการและสร้างนวัตกรรมด้านสมุนไพร

"ปันน้ำใจต้านภายหนาว ครั้งที่ 10" ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

"ปันน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 10 " ประจำปี 2560 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและต้อนรับน้องใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr.Kim Tanzer, Assistant Dean of Experiential Affairs and Associate Professor of Pharmacy Practice

นักเรียนมงฟอร์ตเยี่ยมคณะฯ

แบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13

งาน CMU OPEN HOUSE

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง

งานกฐิน มช.

มอบเกียรติบัตร

การตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2559 (CMU-EdPEx)

สถาปนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความยินดีกับ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

กฐินรวมใจ เภสัช มช. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่

บรรยายพเศษ

งานมหิดล

ประเมินคุณถาพภายใน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุน DAAD (ทุนเรียนต่อ ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยน ฯลฯ) โดย Dr.Georg Verweyen, Director DAAD Information Center วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 212 คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่ 40 รหัส 46 มอบเครื่องปรับอากาศ และบริจาคเงิน

มอบทุนการศึกษา

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

KM Day ประจำปี 2560

สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. เยี่ยมคณะ

สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

CMU KM-Day ประจำปี 2560

สถาปนาคณะสื่อสารมลชน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สถาปนาคณะพยาบาล

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) ได้กล่าวเปิดงาน Smart Researcher ครั้งที่ 2
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370