คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบเกียรติบัตร

การตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2559 (CMU-EdPEx)

สถาปนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความยินดีกับ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

กฐินรวมใจ เภสัช มช. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่

บรรยายพเศษ

งานมหิดล

ประเมินคุณถาพภายใน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุน DAAD (ทุนเรียนต่อ ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยน ฯลฯ) โดย Dr.Georg Verweyen, Director DAAD Information Center วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 212 คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่ 40 รหัส 46 มอบเครื่องปรับอากาศ และบริจาคเงิน

มอบทุนการศึกษา

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

KM Day ประจำปี 2560

สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. เยี่ยมคณะ

สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

CMU KM-Day ประจำปี 2560

สถาปนาคณะสื่อสารมลชน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สถาปนาคณะพยาบาล

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) ได้กล่าวเปิดงาน Smart Researcher ครั้งที่ 2

กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง

มอบเกียรติบัตร

สัมมนาบุคลากร 2560

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๕ ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสุโขทัยวิทยาคมเยี่ยมคณะฯ

ร่วมสมโภชเทียนเข้าพรรษา2560

พิธีหล่อเทียนพรรษา

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2560

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

งานสถาปนา สำนักงานบริการวิชาการ

ร่วมดำหัวอธิการบดี

รดน้ำดำหัว

มอบเกียรติบัตร

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

พิธีเจิมป้ายคณะฯ(เดิม)

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370