คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สถาปนาคณะพยาบาล

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) ได้กล่าวเปิดงาน Smart Researcher ครั้งที่ 2

กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง

มอบเกียรติบัตร

สัมมนาบุคลากร 2560

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓๕ ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสุโขทัยวิทยาคมเยี่ยมคณะฯ

ร่วมสมโภชเทียนเข้าพรรษา2560

พิธีหล่อเทียนพรรษา

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2560

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

งานสถาปนา สำนักงานบริการวิชาการ

ร่วมดำหัวอธิการบดี

รดน้ำดำหัว

มอบเกียรติบัตร

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

พิธีเจิมป้ายคณะฯ(เดิม)

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๐

สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

วางหรีด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

บริษัท เนเจอร์ อินสปาย จำกัด บริจาคเงินสนับสนุน

นักเรียนจากโรงเรียนตากเยี่ยมชมคณะฯ

การจัดอบรม

กิจกรรมโครงการ Smart Researcher ครั้งที่ 1

บรรยายพิเศษ

ชมรมเภสัชบัณฑิต ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต....ศิษย์สัมพันธ์

สถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

ศิษย์เก่าเภสัช มช. รุ่น 39 (โอสถิโก) กลับมาเยี่ยมเยือนคณะฯ

ประชุมความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มอบเกียรติบัตร

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Tennessee กลุ่มที่ 1 Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath สิ้นสุดกำหนดการฝึกงาน

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370