ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประเมินฯ
hotnews
- ประเมินการเรียนการสอนฯ
https://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/login.aspx

- ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนนักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfZmaZkdMHLII83h6bvV6e7RBIH0KutKtdZlSpK8yjtjMkcQ/viewform
  ตารางสอบกลางภาค 2/2560
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศตารางสอบกลางภาค-602.xlsx
  การรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ช่องทางรับนักศึกษา 2561.jpg
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 2
hotnews

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันอังคารที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/xmX5Er (หรือ scan QR code)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-22261522
E-mail : kanoklak.ben@gmail.com (ผู้ประสานงาน : กนกลักษณ์ เบญจสุวรรณ)
  แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก
hotnews
  การใช้งานเครื่องระเหยแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
hotnews
อบรมการใช้งานเครื่องระเหยแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ผลิตภัณฑ์ Buchi รุ่น Mini Spray dryer B-290
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคทฤษฎี เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ. ห้องพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาคปฏิบัติ เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ. ห้องปฏิบัติการยาเม็ด อาคาร 3

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรากร โทร 44336

หมายเหตุ
*ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่อง spray dryer ผลิตภัณฑ์ Buchi รุ่น Mini Spray dryer B-290 ณ.ห้องปฏิบัติการยาเม็ด ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ*
**หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561**
***รับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน***
  The Current Role of US Pharmacists, Focusing on Community and Hospital Pharmacy
hotnews
  เติมเต็มรักจากพี่?เพื่อน้อง ปีที่ 11
hotnews
  ADME Talk 2018
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    poster แบบใหม่.jpg
  Double degree program
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390