ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก School of Pharmacy, College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University, Taiwan R.O.C.
hotnews
รายละเอียด ตามลิ้ง
http://pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=654
  ะเภสัชศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ "กฐินรวมใจ เภสัช มช." เพื่อสร้างโบสถ์ ณ วัดป่าธรรมแสงทอง
hotnews
ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/phar_kathin.php
  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ..
hotnews
  ประกาศผลการคัดเลือกการรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
hotnews
รายชื่อดังแนบ :
  ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560
hotnews
  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
hotnews
  กำหนดการอบรม เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ?
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390