รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trend and Approach in Pharmaceutical Care
hotnews

รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม) ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้น


ติดต่อ - นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ (087-3118087) Line ID : bee_pharm
- ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ (086-6733447) Line ID: Rx47318
   เอกสารประกอบ ::    โครงการประชุมNewtrend2560.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390