เชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์บัณฑิต
hotnews

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์เชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการ_academicmeeting_2.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390