แนวทาง/ข้อกำหนด ในการขอตำแหน่งวิชาการในปัจจุบัน
hotnews

สามารถแจ้งชื่อได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP0EooWWG6OMPV7qov65x7Dm5aQmMXvzZyU2yB5nxrdsFP5g/viewform

ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390