การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และ6th International Graduate Research Conference 2017
hotnews
1. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/ngrc.php

2. The 6th International Graduate Research Conference (iGRC2017)
http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/igrc.php
  ตารางสอน 2/2559
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน 592(w) (1).xlsx
  รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
hotnews
  เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านสุขภาพจิต
hotnews
  การเลือกสายวิชาชีพ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    เลือกสาย3.jpg
  นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2559
hotnews
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
hotnews
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
hotnews
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559
hotnews
  วันวิชาการบริบาลเภสัชกรรม มช. : ครั้งที่ 3
hotnews
* ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://goo.gl/forms/vjccA5M34PRFXmKE2
* สอบถามเพิ่มเติมที่ CMUPCC@gmail.com
   เอกสารประกอบ ::    CMU-PCC 2017 Program&Abstract book_58p.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390