ขอเชิญนักศึกษาส่งคลิปวีดีโอประกวด
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    Attach 1 1_60_poster_pt safety.pdf
  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประเมินกระบวนวิชา และประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
hotnews
CMU-MIS:
https://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/login.aspx
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 053-944354
  ประกาศทุนเสนอผลงาน..
hotnews
  Pharm Care Research Forum ครั้งที่ 1/2560
hotnews
  ตารางสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    table_test59_1_1.xlsx
  ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ:
   เอกสารประกอบ ::    NY59.pdf
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1/2560
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/cos_phar_cmu59.pdf
  ค่ายยุวเภสัชกร 2559
hotnews
  ตารางสอน 2/2559
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    Teaching59_2-1.xlsx
  โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
hotnews
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ถึง 30 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย www.thaibcp.org"
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390