พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโส
hotnews
เวลา 13.30 น. - เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานหน้าศาลาธรรม
(พร้อมกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 13.15 น.)
  ตัดตุง
hotnews
  ถวายตุง.
hotnews
  แห่พระพุทธรูป.
hotnews
  รับเสื้อกาวน์
hotnews
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/cos_phar_cmu59.pdf
  คัดค้าน พรบ.ยา
hotnews
  2016 US-Thai Pharmacy School Consortium
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม 2016 US-Thai Pharmacy School Consortium
ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid จ.ขอนแก่น โดยมีกำหนดการสมัครลงทะเบียนดังนี้
Important Dates
Deadline Abstract Submission

Before 2016 April 1
Early Registration
Before 2016 April 25
Late Registration
After 2016 April 25
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.usthaiconsortium.org/ และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
  ACCP 2016
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP 2016)
ในระหว่างวันที่ 14 ? 17 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเกาหลี โดยมีกำหนดการสมัครลงทะเบียนดังนี้
Important Dates
? Early Registration May 31, 2016
? Regular Registration July 08, 2016
? On-site Registration July 15~16, 2016
? Deadline for abstract April 30, 2016

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://accp2016.org/ และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
  26th FAPA congress 2016
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม 26th FAPA congress 2016 ?Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health.? ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการสมัครลงทะเบียนดังนี้
Activities
Period
- Open abstract submission
1 January 2016
- Last day for abstract submission
15 June 2016
- Acceptance of submitted abstract
15 July 2016
- Oral and poster present day
10-13 November 2016
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fapa2016.com/ และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390