คัดค้าน พรบ.ยา
hotnews
  2016 US-Thai Pharmacy School Consortium
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม 2016 US-Thai Pharmacy School Consortium
ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid จ.ขอนแก่น โดยมีกำหนดการสมัครลงทะเบียนดังนี้
Important Dates
Deadline Abstract Submission

Before 2016 April 1
Early Registration
Before 2016 April 25
Late Registration
After 2016 April 25
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.usthaiconsortium.org/ และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
  ACCP 2016
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP 2016)
ในระหว่างวันที่ 14 ? 17 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเกาหลี โดยมีกำหนดการสมัครลงทะเบียนดังนี้
Important Dates
? Early Registration May 31, 2016
? Regular Registration July 08, 2016
? On-site Registration July 15~16, 2016
? Deadline for abstract April 30, 2016

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://accp2016.org/ และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
  26th FAPA congress 2016
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม 26th FAPA congress 2016 ?Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health.? ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการสมัครลงทะเบียนดังนี้
Activities
Period
- Open abstract submission
1 January 2016
- Last day for abstract submission
15 June 2016
- Acceptance of submitted abstract
15 July 2016
- Oral and poster present day
10-13 November 2016
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fapa2016.com/ และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
  ขอแสดงความยินดี
hotnews
นศ.ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Patient Counseling Event ภาคภาษาอังกฤษ
- นายณัฐดนัย ปัญญาคม
- น.ส.ผกาวดี ริดด์

โดยในงานดังกล่าว แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบคือ การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาไทย มีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม
ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งปร?ะเทศไทย (สนภท.)
  ขอแสดงความยินดี
hotnews
นศ.ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Patient Counseling Event ภาคภาษาไทย
- นายสุรเดช ประถมศักดิ์
- นายภัทรวัต ทะแกล้วพันธุ

โดยในงานดังกล่าว แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบคือ การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาไทย มีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม
ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งปร?ะเทศไทย (สนภท.)
  พรบ.ยา
hotnews
  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและการประเมินความถูกต้องของการผลิต
hotnews
  รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
hotnews
รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 /2559
เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine for Patient with Chronic Illness)
ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : patcharindic@gmail.com

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-4374
   เอกสารประกอบ ::    thaitradition11-59.pdf
  กระบวนการตรวจรับรองความใช้ได้ของวิธีการประกันและวิธีการควบคุมคุณภาพ
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390