วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช.
hotnews
เวลา 07.30 น.- พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล (ท้าวทั้งสี่)
- พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ (ศาลพระภูมิชั้น 5, บริเวณบ่อน้ำห้องพักอาจารย์, บริเวณสวนสมุนไพร, บริเวณมุมด้านหลังคณะฯ, บริเวณหน้าคณะ
เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.45 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 10.09 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป
- ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ และสมาทานเบญจศีล
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา
- ถวายกัณฑ์เทศน์ เครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
- ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 11.15 น. คณบดีกล่าวขอบคุณ และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณ
- รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น
- รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
- รางวัล Hall of Fame
- อวยพรวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม
เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
hotnews
เรื่อง "Geriatric Care"
โดย Associate Professor Dr.Lynda H Oderda
จาก College of Pharmacy, University of Utah, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  การพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ
hotnews
-
   เอกสารประกอบ ::    student_eng_pharmacy59.pdf
  เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.owf.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod=focus.detail&id=750
  การพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อการชะลอวัย
hotnews
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการชะลอวัย
hotnews
  การจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม
hotnews
  อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
hotnews
สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5
  แนวปฏิบัติในการยืมอุปกรณ์ Tablet สำหรับงานประชุมโดยระบบ Pharmacy E-meeting
hotnews
1. แจ้งยืมอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนมีงานประชุมอย่างน้อย 3 วัน โดย
- โทรแจ้งที่ 44339
- Email = rossukon.t@cmu.ac.th
2. ขอรับอุปกรณ์เพื่อติดตั้งด้วยตนเองในวันประชุม (ผู้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์)
3. ส่งคืนอุปกรณ์ทันทีหลังเลิกประชุมที่หน่วยเทคโนฯ เท่านั้น (หากเลิกค่ำหลังจากห้องปิดให้นำส่งคืนในตอนเช้าของอีกวัน)

ติดต่อ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.44339 หรือ rossukon.t@cmu.ac.th
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390