ขอเชิญเข้าร่วมการนาเสนองานวิจัย เรื่องWho?s Who inGeriatric Research
hotnews
ขอเชิญร่วมกิจกรรมของ ?กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ?

ด้วยอาจารย์และนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิทย์-สุขภาพฯ ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง ?กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ? ซึ่งอยู่ในระหว่างการเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายฯ และบัดนี้ กลุ่มเครือข่ายฯ ร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจัย จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อการเปิดตัวเครือข่ายฯ ดังนี้
1. กิจกรรมการนำเสนองานวิจัย "Who is Who in Geriatric Research" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ โดยกำหนดเวลานำเสนอคณะละ 20 นาที (ท่านละประมาณ 3-5นาที) โดยสามารถส่งหัวข้อและสรุปย่อรายละเอียดผลงานวิจัย (ถ้ามี) มายังงานบริหารงานวิจัยฯ email:umaporn.ooy@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน2558 เพื่อจักได้รวบรวมส่งตามกำหนดต่อไป
2. กิจกรรมเปิดตัวผลงานวิจัย กิจกรรม และการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.เชียงใหม่ ในเดือนเมษายน 2559


สารองที่นั่งได้ที่ :สุทธิดา สิริกันทา งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
E-mail: amscmu6062@gmail.com
โทร. 0-5393-6026
   เอกสารประกอบ ::    PR-WhoisWho-2.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ?พืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพคนในวัยทำงาน?
hotnews
  บริการซอฟต์แวร์ Antivirus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดด้วยบัญชีผู้ใช้ไอที
https://antivirus.cmu.ac.th/
* เฉพาะบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
   เอกสารประกอบ ::    antivirus_cmu.pdf
  ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย
hotnews
หน่วยบริหารงานวิจัย ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2559
กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/?op=scholarship
  ประกาศการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2558
hotnews
ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2558 ศึกษาการจัดสรรนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน และส่งใบแสดงความจำนงการปฏิบัติงานชดใช้ทุนฯ อย่างช้าวันที่ 18 ธ.ค.2558 นี้ ติดต่อได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการชดใช้ทุนได้ที่เว็บหน่วยกิจการ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/student/ หัวข้อ ประกาศการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2558

ติดต่อ 053-944350
  กำหนดการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน
hotnews
ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    sch_edpex.docx
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chonnam National University
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=455
  ชมรมเภสัชบัณฑิต และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเภสัชศาสตร์เชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมงาน มุฑิตาจิต..
hotnews
ชมรมเภสัชบัณฑิต และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเภสัชศาสตร์เชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมงาน มุฑิตาจิต คณบดีก่อตั้งคณะฯ ท่าน ศ. ดร. ภญ. สสี ปันยารชุน ในโอกาสอาจารย์ครบ 90ปี

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้ ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (BTS/MRT อโศก) เวลา11.00-16.00 น.

บัตรร่วมงาน ราคา1,200 บาท พร้อมรับของที่ระลึก โอนเงินบัญชี ธนาคารทหารไทย 174-2-22615-0
แล้วพบกันนะคะ
ปล.แจ้งโอนเงิน และรับบัตรร่วมงานที่ผู้ประสานงานรุ่น แต่ละรุ่นค่ะ
  "โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ประจำปี 2558"
hotnews
"โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ประจำปี 2558"
ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
กิจกรรม
วันที่ 30 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่จากแบรนด์ฯ เข้ามาจัดเตรียมสถานที่
วันที่ 1-6 ตุลาคม 2558 เริ่มการลงทะเบียนรับหนังสือและติวเข้ม
  เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านร่วม เลือกแบบเสื้อพื้นเมือง
hotnews
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านร่วม เลือกแบบเสื้อพื้นเมือง
ตามลิ้ง http://goo.gl/forms/XX2OYT1g1X

จนถึงวันที่ 18 ก.ย.2558 นี้
   เอกสารประกอบ ::    vote58.docx
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390