การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะฯ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    S__176373774.jpg
  ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้ความรู้ทางสถิติในงานวิจัย
hotnews
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิต อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้ความรู้ทางสถิติในงานวิจัย โดย ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    งานเกษียณ60.jpg
  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมปลูกต้นดาวเรืองร่วมกับศิษย์เก่า
hotnews
  โครงการ KM Day ประจำปี 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    01.docx
  โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    02.docx
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  เรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง วัคซีนป้องกันเชื้อไวรส HPV
hotnews
เรียนเชิญนะคะ ... ผู้สนใจ
พบกัน 1 กันยายน นี้ เวลา 11.30 น. ที่หลังร้านยา มช.
ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน 30 สิงหาคมนี้ เพื่อการเตรียมอาหารกลางวันและเอกสารค่ะ

https://goo.gl/forms/PbDykJMOGdh9LjNw
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก School of Pharmacy, College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University, Taiwan R.O.C.
hotnews
รายละเอียด ตามลิ้ง
http://pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=654
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390