โครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ครั้งที่ 1
hotnews
แจ้งชื่อได้ที่ research.rxcmu@gmail.com ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อการเตรียมการด้านอาหารและเอกสาร
  เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
hotnews
  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และ6th International Graduate Research Conference 2017
hotnews
1. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/ngrc.php

2. The 6th International Graduate Research Conference (iGRC2017)
http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/igrc.php
  ตารางสอน 2/2559
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน 592(w) (1).xlsx
  รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
hotnews
  เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านสุขภาพจิต
hotnews
  การเลือกสายวิชาชีพ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    เลือกสาย3.jpg
  นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2559
hotnews
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
hotnews
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390