โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chonnam National University
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=455
  ชมรมเภสัชบัณฑิต และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเภสัชศาสตร์เชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมงาน มุฑิตาจิต..
hotnews
ชมรมเภสัชบัณฑิต และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเภสัชศาสตร์เชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมงาน มุฑิตาจิต คณบดีก่อตั้งคณะฯ ท่าน ศ. ดร. ภญ. สสี ปันยารชุน ในโอกาสอาจารย์ครบ 90ปี

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้ ที่ ห้องบุษราคัม โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (BTS/MRT อโศก) เวลา11.00-16.00 น.

บัตรร่วมงาน ราคา1,200 บาท พร้อมรับของที่ระลึก โอนเงินบัญชี ธนาคารทหารไทย 174-2-22615-0
แล้วพบกันนะคะ
ปล.แจ้งโอนเงิน และรับบัตรร่วมงานที่ผู้ประสานงานรุ่น แต่ละรุ่นค่ะ
  "โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ประจำปี 2558"
hotnews
"โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ประจำปี 2558"
ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
กิจกรรม
วันที่ 30 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่จากแบรนด์ฯ เข้ามาจัดเตรียมสถานที่
วันที่ 1-6 ตุลาคม 2558 เริ่มการลงทะเบียนรับหนังสือและติวเข้ม
  เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านร่วม เลือกแบบเสื้อพื้นเมือง
hotnews
เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านร่วม เลือกแบบเสื้อพื้นเมือง
ตามลิ้ง http://goo.gl/forms/XX2OYT1g1X

จนถึงวันที่ 18 ก.ย.2558 นี้
   เอกสารประกอบ ::    vote58.docx
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
hotnews
โดย เภสัชกรหญิง ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง
ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เนื่องใน ?วันมหิดล? ปี 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 12.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน KM Day ประจำปี 2558
hotnews
กำหนดการรายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    sc_km25.docx
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    sc_ac58.docx
  ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
hotnews
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ให้หน่วยงานขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขอซื้อพัสดุ) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น (การเบิกพัสดุสามารถเบิกได้ตามปกติ) สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยพัสดุ โทร.44324 , 44349
  มช.เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
hotnews
โดยปรับจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล เพื่อรองรับการเติบโตของการติดต่อสื่อสาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังนี้
- ส่วนงานในพื้นที่สวนสัก หมายเลขภายในเปลี่ยนจาก หมายเลข 4 หลักเป็น 5 หลัก โดยเพิ่มหมายเลข 4 นำหน้าเลขเดิม หมายเลขภายนอกใช้เหมือนเดิม 053-94-xxxx
- ส่วนงานในพื้นที่สวนดอก หมายเลขภายในเปลี่ยนจาก หมายเลข 4 หลักเป็น 5 หลัก โดยเพิ่มหมายเลข 3 นำหน้าเลขเดิม หมายเลขภายนอกเปลี่ยนจาก 053-94-xxxx เป็น 053-93-xxxx

รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    telcmu.pdf
  เชิญชวนศิษย์เก่า มช. ร่วมเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2558
hotnews
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มช. ร่วมเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2558 ส่งมาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ดูได้จากwww.alumni.cmu.ac.th

   เอกสารประกอบ ::    ดีเด่น58.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390