ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558
hotnews
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 20.00 น.
   เอกสารประกอบ ::    สแกน.pdf
  Congratulations! 2558
hotnews
-
  การประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2558
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    care_eduserv1.pdf
  กิจกรรม "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" ประจำปี 2558
hotnews
  ขอเชิญชวน บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญ ต้อนรับปีใหม่
hotnews
ท่านใดที่ประสงค์ถวายจตุปัจจัย ไทยทาน สามารถถวายได้ในวัน และเวลาดังกล่าว สำปรับปัจจัย ไทยทาน ที่ทุกท่านนำมาถาวาย ท่านพระครู จะได้นำไปมอบให้กับพระ เณร หรือญาติโยมที่มีความจำเป็นต่อไป
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
- แบบฟอร์มการขอย้ายเข้าศึกษาในคณะเสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0002.pdf
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ ประจำปี 2558

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0001.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2558
hotnews
ตามที่คณะฯ ได้กำหนดจัดให้มีการสัมมนาอาจารย์ และบุคลากรประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพในการทำงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดแนบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประสงค์ขอความกรุณาจากท่านกรอกรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา และส่งคืนหน่วยบริหารงานบุคคล หรืออีเมล kusuma.pakpoom@cmu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
   เอกสารประกอบ ::    seminar2558.pdf
  เชิญร่วมงานเปิดตัว "มหกรรมยาและสุขภาพ: สุขภาพทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ"
hotnews
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
hotnews
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่
1. Theme ของการจัดงานในปีนี้ คือ การสวมหมวก และขอเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมประกวดหมวกสวยงาม
2. การแลกของขวัญในราคาชิ้นละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (ตามสมัครใจและแลกได้มากกว่า 1 ชิ้น)
3. หากประสงค์จะร่วมสนับสนุนเงินหรือของรางวัล เพื่อสมทบการจัดงานในครั้งนี้ ขอความกรุณา
แจ้งความจำนง หน่วยธุรการและสารบรรณ โทร 4319 : ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
   เอกสารประกอบ ::    hby2015.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390