สัปดาห์คุ้มครองผู้บริโภคคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 ? 12.00 น.
hotnews
กำหนดการ ดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    April28_2015.pdf
  e-Learning Day 2015
hotnews
รายละเอียด ดังแนบ
http://life.itsc.cmu.ac.th/elearningday2015/
  ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
hotnews
- วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. พิธีบูชาเจดีย์ทรายถวายตุง ณ วัดสวนดอก

- วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558
เวลา 12.30 น. พิธีแห่พระพุทธรูปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

- วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
เวลา 10.30 น. พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสคณะฯ

เวลา 13.30 น. พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะฯ ประจำปี 2558
hotnews
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะฯจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
hotnews
  ขอเชิญบุคลากรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาพนักงาน มช.
hotnews
ขอเชิญบุคลากรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาพนักงาน มช. ในงาน "สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญจร ครั้งที่ 1" ในวันพุธที่ 25 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
   เอกสารประกอบ ::    ปชส.pdf
  การแสดงธรรมในงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ.
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพการแสดงธรรมในงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชมรมพุทธกลาง) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมเจริญกุศลและมีกิจกรรมฟังธรรม โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.ช. ได้เลือกที่จะเป็นเจ้าภาพในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 19.00-21.00 น. ซึ่งตรงกับการแสดงธรรมของท่านภิกษุณีรุ้งเดือน นันทญาณี ที่คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกปี
  ขอเชิญร่วมงาน QA สัญจร วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคาร 3
hotnews
เอกสารประกอบ
   เอกสารประกอบ ::    QA_new.pdf
  ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อใช้งาน Wi-Fi Jumbo Plus
hotnews
การลงทะเบียนและคู่มือ JumboPlus :https://jumboplus.cmu.ac.th/th/

สอบถามการใช้งาน: 053-94-4339 หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  กิจกรรมเจริญกุศลฟังพระสัทธรรม ในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์"
hotnews
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเจริญกุศลฟังพระสัทธรรม ในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์" แสดงธรรมโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมณ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออนุโมทนามายังทุกท่านล่วงหน้า : สุขา สัทธรรม เทศนา = การสดับฟังพระสัทธรรมนำสุขมาให้
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390