ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะฯจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
hotnews
  ขอเชิญบุคลากรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาพนักงาน มช.
hotnews
ขอเชิญบุคลากรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาพนักงาน มช. ในงาน "สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญจร ครั้งที่ 1" ในวันพุธที่ 25 มี.ค.58 เวลา 13.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
   เอกสารประกอบ ::    ปชส.pdf
  การแสดงธรรมในงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ.
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพการแสดงธรรมในงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชมรมพุทธกลาง) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมเจริญกุศลและมีกิจกรรมฟังธรรม โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.ช. ได้เลือกที่จะเป็นเจ้าภาพในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 19.00-21.00 น. ซึ่งตรงกับการแสดงธรรมของท่านภิกษุณีรุ้งเดือน นันทญาณี ที่คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกปี
  ขอเชิญร่วมงาน QA สัญจร วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคาร 3
hotnews
เอกสารประกอบ
   เอกสารประกอบ ::    QA_new.pdf
  ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อใช้งาน Wi-Fi Jumbo Plus
hotnews
การลงทะเบียนและคู่มือ JumboPlus :https://jumboplus.cmu.ac.th/th/

สอบถามการใช้งาน: 053-94-4339 หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  กิจกรรมเจริญกุศลฟังพระสัทธรรม ในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์"
hotnews
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเจริญกุศลฟังพระสัทธรรม ในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์" แสดงธรรมโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมณ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออนุโมทนามายังทุกท่านล่วงหน้า : สุขา สัทธรรม เทศนา = การสดับฟังพระสัทธรรมนำสุขมาให้
  สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
hotnews
เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% จับจริงปรับจริงทั่วเชียงใหม่ โดยเริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม นั้น คณะฯ จึงขอความร่วมมือจาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายทุกท่าน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเวลาขับขี่ และ คณะฯ จะไม่อนุญาตให้ท่านที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยนำรถเข้ามาในคณะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอความร่วมมือนักศึกษา ประเมินการเรียนการสอน (Online)
hotnews
นักศึกษาสามารเข้าประเมินได้ที่ :
http://sis.cmu.ac.th
  การอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ ด้านการบริบาลผู้ป่วยประคับประครอง Palliative Care for Pharmacists
hotnews
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Palliative Care for Pharmacists
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ไม่เสียค่าลงทะเบียน
จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การุณรักษ์

ลงทะเบียน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณการะเกด สุขชาญชัย
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.com>>>
โทรสอบถาม (053) 945480 ในวัน-เวลาราชการ โทรสาร 053-289232

หมดเขต 28 กุมภาพันธ์นี้
   เอกสารประกอบ ::    Agenda for pharmacists 22.1.2015.pdf
  กิจกรรมเจริญกุศล
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390