เชิญร่วมงานเปิดตัว "มหกรรมยาและสุขภาพ: สุขภาพทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ"
hotnews
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
hotnews
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่
1. Theme ของการจัดงานในปีนี้ คือ การสวมหมวก และขอเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมประกวดหมวกสวยงาม
2. การแลกของขวัญในราคาชิ้นละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (ตามสมัครใจและแลกได้มากกว่า 1 ชิ้น)
3. หากประสงค์จะร่วมสนับสนุนเงินหรือของรางวัล เพื่อสมทบการจัดงานในครั้งนี้ ขอความกรุณา
แจ้งความจำนง หน่วยธุรการและสารบรรณ โทร 4319 : ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
   เอกสารประกอบ ::    hby2015.pdf
  มหกรรมยา
hotnews
มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตามเอกสารแนบนะครับ..
   เอกสารประกอบ ::    poster_มหกรรมยา.pdf
  ร่วมถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช
hotnews
-
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
hotnews
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในใบตอบรับมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หรือ fax : 053-944323
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
hotnews
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรในการเตรียมยารูปแบบต่างๆ
hotnews
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรในการเตรียมยารูปแบบต่างๆ Workshop for Pharmacists on Dosage Form Formulation

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รับจำนวนจำกัด สมัคร Online ได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

ตั้งแต่บัดนี้
   เอกสารประกอบ ::    57040010.rar
  สั่งซื้อของที่ระลึก 50 ปี เภสัชฯ เชียงใหม่
hotnews
สั่งซื้อของที่ระลึก

คลิ้กที่นี้
https://docs.google.com/forms/d/18fk562jJ79m5Op_Ej6O7CONIqHIkHbowO2Za8oB8fAk/viewform
  เชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2557
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) จัดงานประชุมวิชาการขึ้นภายในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฮอไรชั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    data57.zip
  การฝึกอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
hotnews
กำหนดการฝึกอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์

(Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รอบที่ 1 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รอบที่ 3 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 4 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


http://www.itsc.cmu.ac.th/view_news.aspx?newsid=MzE3
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390