การประชุม International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014)
hotnews
  ?การทำงานในโลกยุคหลังสมัยใหม่?
hotnews
เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในหัวข้อ?การทำงานในโลกยุคหลังสมัยใหม่?ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์: อาจารย์ ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2557 เรื่อง เภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
hotnews
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16/2557 เรื่อง เภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557


ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรสาร 053-941508

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374

สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่


http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

Email : patcharindic@gmail.com

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
  ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบประเมิน
hotnews
  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย
hotnews
-
  ขอเชิญร่วมงาน พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ และ พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    poster_t_fes.pdf
  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2557 เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring
hotnews
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2557 เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน?2 พฤษภาคม ๒๕๕7

ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรสาร 053-941508

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374

สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

Email : patcharindic@gmail.comตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
   เอกสารประกอบ ::    โครงการADR2557.pdf
  ขอเชิญชวน บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..
hotnews
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu_57.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 (ตอนที่ 1) และ 15/2557 (ตอนที่ 2) เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learning
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 (ตอนที่ 1) และ 15/2557 (ตอนที่ 2) เรื่อง Research Methodology I,II แบบ Self-directed Learningตอนที่ 1 (ครั้งที่ 11/2557) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557

ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตอนที่ 2 (ครั้งที่ 15/2557) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-941508

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่

http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference

??.ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557....?
   เอกสารประกอบ ::    research_all57.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390