หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
เปิดรับสมัครแล้ว 23 ธันวาคม 2556 - 31 มกราคม 2557
   เอกสารประกอบ ::    PharAd_CMU_Brochure_2_2556_course1.pdf
  ดาวน์โหลดพื้นหลัง 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
ขั้นตอนการเปลี่ยนไฟล์ .pdf เป็นไฟล์รูปภาพ

1. เปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Professional

2. คลิกเมนู File

3. เลือกคำสั่ง Save As

4. เลือกชนิดของไฟล์ Save as type เป็น JPEG
   เอกสารประกอบ ::    bg_cmu.pdf
  พิธีเปิดร้านยาสมุนไพรหอมไกล ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น.
hotnews
  แบบประเมินการอบรม
hotnews
  เข้าร่วมอบรม "การเชื่อมต่อ Jumbo Plus กับ คอมพิวเตอร์ Notebook / อุปกรณ์ Smart Device"
hotnews
สมัครเข้าร่วมอบรม : https://docs.google.com/forms/d/1eh3wlOul1URTbDkhNSCaTgPQpXkPqPB_FGdQfx5TXeA/viewformการลงทะเบียน JumboPlus : https://jumboplus.cmu.ac.th/th/
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390