บรรยายพิเศษเรื่อง "เภสัชกร คบส. ... สร้างความปลอดภัย สู่ชุมชน และสร้างเศรษฐกิจสู่สากล"
hotnews
  ประกาศ: การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ปชส.pdf
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    งานเกษียณ59.pdf
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
hotnews
-
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
hotnews
  การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
hotnews
  กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
hotnews
  ยกเลิกระบบ Pharmacy Courseware
hotnews
  สัปดาห์เภสัชกรรม 2559
hotnews
  วันแม่แห่งชาติ
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390