กำหนดการอบรม เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ?
hotnews
  เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วเขียวมะกอก
hotnews
กำหนดการดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการ.pdf
  การฝึกอบรมระยะสั้น Pilot of short course training for human and animal health workers - Training of OH approach to AMR
hotnews
สมัครออนไลน์ : http://goo.gl/m4RNbX
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม : 053-94-1515
  โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    สัมมนา ครั้งที่ 2[23].pdf
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
hotnews
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Talk Show "เรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง" ในวันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช
hotnews
-
  สั่งจองหนังสือ New Trend and Approach in Pharmaceutical Care
hotnews
สั่งจองหนังสือ New Trend and Approach in Pharmaceutical Care
สั่งจองภายใน 25-29 มิ.ย.2560 เท่านั้น
ราคา เล่มละ 400 บาท
คลิกจองได้ที่ลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1wLGbgz2Iv_cSM5RreCQ1mxG0yz7XNuv8NACFVfggx2wIgQ/viewform

ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com
  กำหนดการพบผู้ปกตรองและทำสัญญานักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
hotnews
  ปฏิทินการศึกษา 2560
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ปฏิทินการศึกษา-1-2-60.pdf
  พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    พิธีหล่อเทียน.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390