นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2559
hotnews
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
hotnews
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
hotnews
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559
hotnews
  วันวิชาการบริบาลเภสัชกรรม มช. : ครั้งที่ 3
hotnews
* ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://goo.gl/forms/vjccA5M34PRFXmKE2
* สอบถามเพิ่มเติมที่ CMUPCC@gmail.com
   เอกสารประกอบ ::    CMU-PCC 2017 Program&Abstract book_58p.pdf
  ขอเชิญนักศึกษาส่งคลิปวีดีโอประกวด
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    Attach 1 1_60_poster_pt safety.pdf
  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประเมินกระบวนวิชา และประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
hotnews
CMU-MIS:
https://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/login.aspx
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 053-944354
  ประกาศทุนเสนอผลงาน..
hotnews
  Pharm Care Research Forum ครั้งที่ 1/2560
hotnews
  ตารางสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    table_test59_1_1.xlsx
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390