แยกประเภทข่าวสาร 
 

  15/ 01/ 2559   แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 01/ 2559   เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 01/ 2559   ประธานชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  22/ 12/ 2558   ทุนวิจัย คปก.  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  03/ 12/ 2558   iGRC2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  30/ 11/ 2558   โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) NCHU 2016-2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  17/ 11/ 2558   GIFU University ได้มอบเอกสารเผยแพร่ GIFU University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390