แยกประเภทข่าวสาร 
 

  27/ 08/ 2558   การประชุมวิชาการ 6th International Conference on Food Factors ICoFF 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  27/ 08/ 2558   โครงการ TUFS Short Stay Winter Program 2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 08/ 2558   ประชาสัมพันธ์ iGRC 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 08/ 2558   ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2016/2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 08/ 2558   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2016-2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  19/ 08/ 2558   ประชาสัมพันธ์ e-books  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  29/ 07/ 2558   โครงการ IAESTE Thailand  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  14/ 07/ 2558   ประชาสัมพันธ์ iGRC 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 06/ 2558   ประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  10/ 08/ 2558   ตารางสอน 1/2558 ปรับปรุงวันที่ 10/8/58  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390