แยกประเภทข่าวสาร 
 

  12/ 06/ 2558   TTI Summer Seminar  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  22/ 05/ 2558   ฟังการบรรยายพิเศษโดย Prof.Stephen G.Pyne  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 05/ 2558   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 05/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Jasso  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 05/ 2558   One Health EcoHealth 2016 Congress  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 05/ 2558   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AMERTA Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 05/ 2558   โครงการ 2015 Excellent Exchange Students Support Scholarship Project  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 05/ 2558   โครงการทุนการศึกษา ASEM-SWEDEN 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 05/ 2558   โครงการ 2015 TCUS International Summer School@National Sun Yat-sen University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 05/ 2558   โครงการ Japanese Company Internship Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 05/ 2558   ประชาสัมพันธ์โครงการ2015 Airlangga Summer Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390