แยกประเภทข่าวสาร 
 

  25/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุน China-AUN Scholarship 2015/2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์โครงการ NCCU International Summer School 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  06/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  06/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุน คปก.  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  29/ 01/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ Guangxi University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  20/ 01/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัย  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  13/ 01/ 2558   Japannese Government Student Scholarship for Graduate and Research Exchange Students for the 2015 year  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390