แยกประเภทข่าวสาร 
 

  19/ 11/ 2557   ประชุมวิชาการนานาชาติ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 11/ 2557   ประชาสัมพันธ์ทุน FUSION  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 11/ 2557   ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  05/ 11/ 2557   ประชาสัมพันธ์ทุน ?Hong Kong PhD Fellowship Scheme?  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 10/ 2557   Student Exchange Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 10/ 2557   OEC Global Education  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390