แยกประเภทข่าวสาร 
 

  17/ 09/ 2557   คู่มือการกรอกข้อมูล มคอ.3-4 บนระบบ CMU-MIS  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
  04/ 08/ 2557   โครงการ IAESTA Thailand 2558  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  22/ 08/ 2557   ตารางสอน 1/2557 (ฉบับวันที่ 22/8/2557)  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
  03/ 07/ 2557   การเสนอขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390