แยกประเภทข่าวสาร 
 

  25/ 04/ 2557   ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 04/ 2557   ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  13/ 03/ 2557   AUN Policy Action Workshop on Health Promotion in Japan and ASEAN  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  13/ 03/ 2557   ประชาสัมพันธ์งาน ?IELTS Pre Testing?  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  04/ 03/ 2557   มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390