แยกประเภทข่าวสาร 
 

  25/ 02/ 2557   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2556  หน่วยการเงินและบัญชี
  21/ 02/ 2557   นโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  24/ 01/ 2557   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2556  หน่วยการเงินและบัญชี
  05/ 09/ 2556   ทุน DAAD Scholarships 2014/2015 for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390