แยกประเภทข่าวสาร 
 

  13/ 06/ 2556   ทุน Erasmus Mundus Action 2 โครงการ Lotus III ปี 2013  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  29/ 05/ 2556   ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JFY2014)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  17/ 05/ 2556   มอบวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  01/ 04/ 2556   Australian Government Scholarships  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  20/ 03/ 2556   หลักสูตรอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2556  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390