แยกประเภทข่าวสาร 
 

  01/ 08/ 2555   DAAD Scholarships 2013/2014 for Doctoral Candidates and Young Acedemics and Scientists  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  11/ 07/ 2555   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Essential Skills for Work & Job Interview  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 06/ 2555   ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 06/ 2555   Call from the UAE: Education Without Borders 26-31 March 2013  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  06/ 06/ 2555   ทุน Technology Grants  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  20/ 01/ 2555   รับสมัครทุน สกว.-อุตสาหกรรม ประจำปี 2555  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390