แยกประเภทข่าวสาร 
 

  24/ 05/ 2555   เค้าโครงกระบวนวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 (หลักสูตร 5 ปี)  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
  20/ 01/ 2555   รับสมัครทุน สกว.-อุตสาหกรรม ประจำปี 2555  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390