แยกประเภทข่าวสาร 
 

  20/ 10/ 2559   ประชาสัมพันธ์ทุน Talented Young Scientist Program, P.R. China  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  11/ 10/ 2559   ประชาสัมพันธ์ AMERTA 6 Program Spring Semester 2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  13/ 09/ 2559   ตารางสอบกลางภาค 1/2559  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
  21/ 07/ 2559   ประกาศจัดสรรบ้านพักว่าง สำหรับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  04/ 07/ 2559   ประชาสัมพันธ์งาน Newton Fund Information Day  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390