แยกประเภทข่าวสาร 
 

  27/ 05/ 2559   TTI Summer Seminar  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  16/ 05/ 2559   ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  12/ 05/ 2559   ประชาสัมพันธ์ Asia-Europe Foundation (ASEF)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  12/ 05/ 2559   ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 04/ 2559   โครงการแลกเปลี่ยน Gangneung-Wonju National University (GWNU)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  12/ 04/ 2559   ประชาสัมพันธ์ทุน TA/RA  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390