“กฐินรวมใจ เภสัช มช”

เพื่อสร้างโบสถ์วัดป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 (แรม 3 ค่ำ เดือน 11)


            ปีพุทธศักราช 2560 คณะฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพงานพิธีทอดกฐินที่วัดป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ครั้งแรกที่คณะฯ จะได้จัดขึ้น นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะฯ มาเป็นเวลาห้าสิบกว่าปี จุดมุ่งหมายของการทำบุญในครั้งนี้คือการร่วมสร้างโบสถ์ที่วัดป่าธรรมแสงทอง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นงานพุทธศิลป์คู่แผ่นดินอีกชิ้นหนึ่ง
            โดยในงานนี้เจ้าภาพได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) กรรมการมี 2 ชุด ได้แก่ กรรมการที่ปรึกษาได้เรียนเชิญท่านอาจารย์สสี ปันยารชุน เป็นประธาน และท่านอาจารย์นิพนธ์ ตุวานนท์ เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบไปด้วย อดีตคณบดี คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะฯ คณะกรรมการอำนวยการของคณะฯ ฯลฯ และกรรมการดำเนินการ ได้แก่ คณบดี ผู้บริหาร และตัวแทนรุ่นทุกท่าน
            จึงอยากขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่นี้ร่วมกัน ด้วยเจตนาที่สำคัญคือ การสร้างโบสถ์ที่เปรียบเหมือนครรภ์ที่ให้กำเนิดพระภิกษุ และพวกเราชาวเภสัช มช ทุกท่านจะได้ทำบุญร่วมกับท่านอาจารย์สสี ปันยารชุน ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ท่านเป็นเสมือนมารดาที่ให้กำเนิดแก่เราให้เป็นเภสัชกร มช.ทุกคน
            โอกาสดังกล่าว ทางวัดได้แจ้งว่า พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง ท่านได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส ซึ่งท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมแสงทอง สำหรับประวัติโดยย่อของวัดป่าธรรมแสงทองและหลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส มีดังต่อไปนี้
            วัดป่าธรรมแสงทอง
            เริ่มสร้างเป็นวัด สายปฏิบัติ มาได้ 15 ปี โดย หลวงพ่อรักศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งบุกเบิก ด้วยปณิธาน ที่มุ่งมั่นว่า จะเป็นสถานที่วิเวก และสัปปายะ สำหรับผู้ที่ค้นหาสัจจะธรรม แห่งชีวิต บริเวณวัด มีสภาพความเป็นป่า ต้นไม้ใหญ่ และเล็ก เติบโตร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เสนาสนะ ก็ปลูกสร้างอย่างสมถะ กลมกลืนกับสภาพป่า และสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ที่เป็นหัวใจของวัด...ก็คือ โบสถ์ หลวงพ่อรักศักดิ์ ท่านได้ออกแบบ และมุ่งเน้นความประณีต โดยใช้ศิลปะแนวล้านนา ประยุกต์ร่วมกับพุทธศิลป์ ทำให้โบสถ์ มีความสวยงาม อ่อนช้อย ใช้ประโยชน์ได้จริง ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัย โดยโบสถ์ มีขนาด 6×16 เมตร ตัวโครงสร้างเป็นปูน แล้วประดับตกแต่ง ทั้งภายนอก ภายใน ฝ้า เพดาน ด้วยไม้สัก และไม้อื่น ๆ ฝาผนัง ภายใน ภายนอก มีการแกะสลัก เป็นพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ แล้วลงรัก ปิดทอง รายละเอียดงานศิลป์ มีมาก ต้องใช้เวลาในการทำมากเช่นกัน แต่ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังศรัทธาทำให้โบสถ์หลังนี้ และวัดป่าธรรมแสงทอง เจริญก้าวหน้า ไปเรื่อย ๆ วัดเป็นที่พึ่ง...ของทุก ๆ สรรพชีวิต...ทุก ๆ เวลา...

            สารคดีวัดป่าธรรมแสงทอง

            วัดป่าธรรมแสงทอง https://www.phuttha.com

            ในระยะเวลาที่ผ่านมา หลวงพ่อรักศักดิ์ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างศาสนวัตถุเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่ง ในประเทศไทย 3 แห่งด้วยกัน
           1. พระใหญ่ พุทธอุทธยานยอดเขานาคเกิด ภูเก็ต กดชม
           2. พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ. วัดจองคำ อ.งาว จ. ลำปาง ที่ได้ถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย โดยมีขนาดใหญ่กว่าองค์จริงเพียงเล็กน้อย หลวงพ่อรักศักดิ์ (พระรูปที่อยู่ด้านขวามือของหลวงปู่โอภาสในคลิปวิดิโอ) ได้เล่าให้ฟังว่า ท่านได้ร่วมเดินทางไปอยู่ที่พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 5 วัน เพื่อเก็บภาพถ่ายและข้อมูลของมหาเจดีย์พุทธคยาองค์จริง และได้กำกับดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จทันในเวลาที่หลวงปู่โอภาสท่านได้กำหนดไว้ โดยในช่วงเดือนสุดท้าย ในบางวันท่านทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงตีห้าของอีกวันหนึ่ง กดชม
          3. วัดป่าธรรมแสงทอง เป็นศาสนสถานที่หลวงพ่อรักศักดิ์ท่านมีความตั้งใจสร้างเป็นแห่งที่สาม โบสถ์เป็นรูปคล้ายเรือสำเภาที่ท่านได้แรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัติ เรื่องพระมหาชนก มีขนาดกว้างหกเมตรและยาวสิบหกเมตร ผนังโดยรอบภายในพระอุโบสถเป็นไม้สักแกะสลักเป็นภาพพระพุทธประวัติ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติจนถึงปรินิพพาน งานแกะสลักทั้งหมดทำโดยช่างฝีมือเพียงคนเดียวเพื่อให้งานพุทธศิลป์มีความประณีตและกลมกลืนกันทั้งหมด จึงต้องใช้เวลานาน บานประตูหน้าพระอุโบสถทำด้วยไม้สัก ด้านซ้ายแกะสลักเป็นรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ตอนทรงผนวช และด้านขวาเป็นรูปในหลวงรัชการที่ ๙ ในขณะที่ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจ หลังการแกะสลักเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะเป็นการลงรักปิดทอง โดยหลวงพ่อรักศักดิ์ พระสงฆ์ และแม่ชี รวมทั้งหมด 3 รูป จะเป็นผู้ทำเองทั้งหมด (คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี) หลวงพ่อรักศักดิ์ได้วางเป้าหมายไว้ว่าพระอุโบสถแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งหมดในเวลา 6 ปี ถึงแม้งานโครงสร้างจะแล้วเสร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังเหลืองานด้านศิลปกรรมที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความปรานีต รวมถึงต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราทุกคน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึง นักศึกษาและผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน จะได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ โดยขอนำภาพถ่ายของพระอุโบสถในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาให้ทุกท่านได้รับทราบกัน

กำหนดการ
“กฐินรวมใจ เภสัช มช”

เพื่อสร้างโบสถ์วัดป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 (แรม 3 ค่ำ เดือน 11)

8.30 น.
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
9.00 น.
เชิญญาติโยมรับประทานอาหาร ณ โรงทาน
10.30 น.
เชิญญาติโยมพร้อมเพรียงกันบนศาลาพิธีเพื่อถวายผ้าพระกฐิน
11.00 น.
พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติมงคล แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และให้พร
ขั้นตอนการร่วมทำบุญ

ท่านที่ร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินร่วมทำบุญที่

ชื่อบัญชี กฐินรวมใจเภสัช มช. ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 521-0-62878-7 สาขาถนนสุเทพ


2. หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน ภายใน 3 วันทำการ)
3. หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้ร่วมทำบุญ (ภายใน 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อปรากฎที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กรุณาติดต่อ E-mail : rossukon.t@cmu.ac.th นางสาวรสสุคนธ์  สุขสบาย)
4. สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาฯ ทางคณะฯ จะจัดส่งให้ในภายหลังตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังวันงานพิธีทอดกฐิน (สำหรับผู้ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 500 บาทเป็นต้นไป)
5. ใบอนุโมทนาบัตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในมูลค่าเท่ากับวงเงินบริจาค

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลร่วมทำบุญ

สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "

* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้นใช้ชื่อเดียวกับด้านบน
รายนามผู้ร่วมทำบุญ


ลำดับที
นามผู้ร่วมทำบุญ
จำนวนเงินร่วมทำบุญ
1
อโนมา เจริญทรัพย์
500.00
2
ไม่ประสงค์ออกนาม
1000.00
จำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งหมด
1,500.00
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390