ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย"
วันที่ประกาศ :: 2017-03-14
เอกสารประกอบ :: 0826-สวก. พัฒนาผู้จัดการงานวิจัยรุ่น 10-13.pdf
รายละเอียด ::
สวก. ร่วมกับ วช. กำหนดจัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research manager: RM) รุ่นที่ 10 – 13 ดังนี้
• รุ่นที่ 10 วันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ส่งใบสมัครภายใน 20 มีนาคม 2560)
• รุ่นที่ 11 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ รร.ไดนอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี (ส่งใบสมัครภายใน 4 พฤษภาคม 2560)
• รุ่นที่ 12 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ส่งใบสมัครภายใน 15 พฤษภาคม 2560)
• รุ่นที่ 13 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย (ส่งใบสมัครภายใน 22 พฤษภาคม 2560)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ http://www.arda.or.th/personnel.php?id=34 และสมัครได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ