ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ :: 2017-03-20
Link ::https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) มีกำหนดจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2560 หัวข้อ “Access to Youth Employment” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและวิธีแก้ปัญหาสำหรับเยาวชนในการหางานในปัจจุบัน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี หากได้รับการคัดเลือกจะได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พักและค่าอาหาร
ทั้งนี้สามารถสมัครได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 
 ย้อนกลับ