ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shizuoka University, Autumn Semester
วันที่ประกาศ :: 2017-04-11
เอกสารประกอบ :: fFU5dI52vqZOPv8.pdf
รายละเอียด ::
Shizuoka University เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shizuoka University, Autumn Semester 2017 ระยะสั้น 6 เดือน - 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 สำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560
 
 ย้อนกลับ