ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Super Short-term Program (SSTP: ProgramC ประจำปี 2017)
วันที่ประกาศ :: 2017-04-21
Link ::http://umap.org/forstudents/
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Super Short-term Program (SSTP: ProgramC ประจำปี 2017) จำนวน 42 หลักสูตร (หลักสูตรในต่างประเทศจำนวน 34 หลักสูตร) อันมีรายละเอียดดังแนบ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://umap.org/programs/#program-c
และดาวน์โหลดใบสมัคร http://umap.org/forstudents/
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมาที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 28 เม.ย. 2560 และ/หรือ 2 มิ.ย. 2560 (ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละหลักสูตร)
 
 ย้อนกลับ