ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2561
วันที่ประกาศ :: 2017-04-21
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2561 จำนวน 1 – 3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ระยะเวลา 10 – 12 เดือน อันมีรายละเอียดดังแนบ
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fullbrightthai.org ปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 12.00 น.
 
 ย้อนกลับ