ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนันสนุนงานวิจัย (InCites) (วันที่ 17 พ.ค. 60 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักบริการฯ)
วันที่ประกาศ :: 2017-04-25
เอกสารประกอบ :: 111-incites.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลสนันสนุนงานวิจัย (InCites) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักบริการฯ (รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คน เท่านั้น) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/M93fJzoKrd4TXmwp2 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560

*ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บแลต หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนมาด้วย
 
 ย้อนกลับ