ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
วันที่ประกาศ :: 2017-05-09
เอกสารประกอบ :: 1871-อบรมสัตว์ทดลอง รอบ2.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลอง รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้โดยตรงต่อไปทางโทรศัพท์ 053-94-8629 โทรสาร 053-94-8630 หรือทางอีเมล์ laccmu.training@gmail.com
 
 ย้อนกลับ